Produkty

  • Alkohol etylowy surowy spełniający wymogi Polskiej Normy PN-A-79523:2002

 

 

 

  • Alkohol etylowy rolniczy bezpirydynowy do produkcji octu

 

 

 

  • Alkohol etylowy surowy techniczny skażony zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz EU
  • Kukurydziany suszony wywar gorzelniany z substancjami rozpuszczalnymi DDGS (ang: Dried Destilled Grains with solubles)

 

 

  • Mokry wywar gorzelniany z przeznaczeniem dla biogazowni