Polityka prywatności

Drogi użytkowniku Internetu.

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GPR „ZGODA” Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, którą reprezentuje Agnieszka Antczak – Prezes Zarządu.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz – w niektórych sytuacjach – z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie przez Państwa danych firmowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy z naszą firmą, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy. Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych firmowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy (np. brak możliwości wystawienia faktury) oraz świadczenia przez naszą firmę usług na Państwa rzecz. W pozostałych zakresach, w jakich dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne (formularz poniżej).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; inne podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zawartej z Państwem umowy.
5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; chyba, że transfer danych jest konieczny w celu wykonania umowy (np. realizacji Państwa dyspozycji związanych z umową, transportem).
6. Państwa dane firmowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.
7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadacie również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dziękujemy za uwagę.