Ekologia

  • Dbamy o to, by otaczające nas środowisko pozostawić w nienaruszonej kondycji. Dlatego wszystkie procesy produkcyjne i stosowane technologie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa a parametry mające wpływ na otoczenie poddawane są ciągłemu monitoringowi i ocenom.

 

 

  • Staramy się prowadzić politykę zmierzającą do redukcji CO2 oraz szkodliwych gazów

 

 

  • Wdrożyliśmy zamknięty obieg wody i pary technologicznej, a dzięki połączeniu z biogazownią przyczyniamy się pośrednio do produkcji energii odnawialnej.